Αμεροληψία συστήματος

Διασφαλίζουμε τη δίκαιη διεξαγωγή του παιχνιδιού και των αποπληρωμών μέσω περιοδικών αναλύσεων των αποτελεσμάτων παιχνιδιού. Ένα εξωτερικό εργαστήριο ελέγχων διεξαγάγει ανεξάρτητους ελέγχους στα αποτελέσματα των παιχνιδιών (δεδομένα αποτελεσμάτων). Υπάρχουν δύο είδη ελέγχων αποτελεσμάτων παιχνιδιού: Υπολογισμοί Επιστροφής στον Παίκτη (RTP) και αναλύσεις δεδομένων Γεννήτριας Τυχαίων Αριθμών (RNG) με χρήση πραγματικών δεδομένων παιχνιδιών από τους σέρβερ των παιχνιδιών.

- Υπολογισμοί Επιστροφής στον Παίκτη (RTP):  οι έλεγχοι διεξάγονται για όλα τα παιχνίδια καζίνο ώστε να διασφαλιστούν οι παίκτες ότι οι αποπληρωμές των παιχνιδιών συνεχίζουν να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στα προκαθορισμένα θεωρητικά αναμενόμενα αποτελέσματα. Το σύνολο των στοιχημάτων και των κερδών για κάθε παιχνίδι/είδος παιχνιδιού υπολογίζεται μετά από εξαγωγή των σχετικών δεδομένων από τα αρχεία παιχνιδιού. Στη συνέχεια, υπολογίζονται τα πραγματικά RTP (ποσοστά των συνολικών πραγματικών κερδών επί των στοιχημάτων για κάθε παιχνίδι/είδος παιχνιδιού). Τα πραγματικά RTP για τα παιχνίδια καρτών συγκρίνονται έναντι των θεωρητικών RTP. Υπολογίζεται το συνολικό RTP για όλα τα παιχνίδια.

- Ανάλυση αποτελεσμάτων Γεννήτριας Τυχαίων Αριθμών (RNG): οι έλεγχοι διεξάγονται γενικά για παιχνίδια καρτών πολλαπλών παικτών, παιχνίδια ζαριών και παιχνίδια με μπίλιες ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κάρτες/τα ζάρια/οι μπίλιες συνεχίζουν να προκύπτουν ως τυχαίες επιλογές. Για παράδειγμα, σε περίπτωση ελέγχου RNG σε παιχνίδια πόκερ, οι τράπουλες που μοιράζονται εξάγονται από τα αρχεία παιχνιδιών και οι πραγματικές πιθανότητες αποτελεσμάτων από τη διεξαγωγή διάφορων παιχνιδιών (π.χ., φλος ρουαγιάλ, στρέτι φλος, μπλάκτζακ ντίλερ, μπλάκτζακ παίκτη) υπολογίζονται και συγκρίνονται έναντι των θεωρητικών πιθανοτήτων. Η πραγματική διανομή καρτών για κατάταξη και χρώμα υπολογίζεται επίσης και συγκρίνεται με τις θεωρητικές πιθανότητες. Παρόμοιες αναλύσεις διεξάγονται για τα παιχνίδια ζαριών και μπίλιας με αρκετούς ελέγχους λογικής ακολουθίας ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που εξάγονται από τα αρχεία του παιχνιδιού είναι συνεπή και πλήρη.

Αυτοί οι έλεγχοι διεξάγονται μηνιαίως και οι αναφορές τους δημοσιεύονται στην παρούσα σελίδα. Οι έλεγχοι RTP και RNG παρέχουν στους παίκτες επιπλέον εμπιστοσύνη ότι το παιχνίδι υπόκειται σε εξωτερικούς ελέγχους, και κατά συνέπεια, η διεξαγωγή του παραμένει αμερόληπτη.

Οι αναφορές αναλύσεων για τα δεδομένα αποτελεσμάτων πόκερ RNG, καζίνο RTP & Blackjack δημοσιεύονται σε αυτή την πύλη και είναι διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά.

Τελευταίες μηνιαίες αναφορές

Μηνιαίες αναφορές καζίνο τζάκποτ RTP

Μηνιαίες αναφορές πόκερ και μπλάκτζακ RNG

Αρχείο

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με  το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για αναφορές αρχείου.