Objava

Sukladno uvjetima licence povjerenstva za igre na sreću Ujedinjene Kraljevine, obavezno smo obavijestiti igrače koji koriste naše sadržaje u Engleskoj, Škotskoj, Sjevernoj Irskoj ili Walesu ("korisnici iz Ujedinjene Kraljevine") o razini zaštite sredstava korisnika iz Ujedinjene Kraljevine. Sredstva korisnika čuvaju se na bankovnim računima koji su odvojeni od poslovnih bankovnih računa, ali čine dio imovine tvrtke u slučaju nelikvidnosti. To zadovoljava uvjete Komisije za igre na sreću za odvajanje sredstava korisnika na razini: osnovno odvajanje. Molimo Vas kliknite ovdje za više informacija: http://www.gamblingcommission.gov.uk/Consumers/Protection-of-customer-funds.aspx. Korisnici iz Ujedinjene Kraljevine moraju potvrditi primitak ove objave i nećemo dozvoliti korisnicima iz Ujedinjene Kraljevine korištenje bilo kojih uplaćenih sredstava za igranje sve dok ne potvrde primitak, u svakoj od sljedećih situacija: (i) ako korisnik iz Ujedinjene Kraljevine još nije uplatio sredstva na našoj stranici, prvi puta kada takav korisnik iz Ujedinjene Kraljevine uplati sredstva, (ii) ako je korisnik iz Ujedinjene Kraljevine već uplaćivao sredstva na našoj stranici, sljedeći puta kada takav korisnik uplati sredstva; i (iii) prilikom bilo koje sljedeće uplate korisnika iz Ujedinjene Kraljevine, koja je prva sljedeća prilika nakon promjene naše objave.

Niti ElectraWorks Ltd ("operater") niti bilo koji dio šire bwin.party digital entertainment plc grupe ("grupa") nema povijest neispunjavanja odgovornosti koje proizlaze iz pojedinačnih igračih transakcija ili bilo kojih financijskih obveza. To uključuje situacije kada operater i druge tvrtke unutar grupe djeluju unutar različitih licenciranih i reguliranih zemalja.

Nadzor grupe

Kao minimum, uprava grupe provodit će mjesečnu reviziju rada raznih operativnih odjela grupe diljem tržišta na kojim djeluje grupa i dodijeliti će sredstva ovim poduzećima kojima su potrebna. Značajne kapitalne investicije osigurane su za nove tvrtke i one se pomno nadziru tijekom njihove start-up faze. Upravi će se odmah obratiti pozornost na zabrinutosti o likvidnosti.

Grupa uvijek osigurava da njezina gotovina i ekvivalenti gotovine premašuju sredstva korisnika grupe u svakom trenutku. Od 30. lipnja 2014. godine grupa je imala sredstva u gotovini u iznosu od 176,7 milijuna eura (£141,6 milijuna) i neiskorištene kreditne pogodnosti u iznosu od 43,7 milijuna eura (£35 milijuna).
Sredstva korisnika unutar grupe iznosila su 108,6 milijuna eura (£87 milijuna) u istom trenutku.
Operater je glavna tvrtka blagajnik koji brine za sredstva svojih korisnika iz Ujedinjene Kraljevine i novčani višak grupe. Operater svoj novčani višak ulaže u kvalitetne investicijske fondove i kratkoročne bankovne depozite u vodećim europskim bankama.

Nadzor operatera

Sredstva korisnika iz Ujedinjene Kraljevine operatera iznosila su otprilike 6,7 milijuna eura (£5,35 milijuna). Kako bi zadovoljili uvjete LCCP-a, sredstva do tog iznosa stavljaju se na za to predviđeni bankovni račun. Slobodna gotovina (razlika između iznosa gotovine i sredstava korisnika) osigurat će inicijalna operativna sredstva iako je tržište Ujedinjene Kraljevine (kako je navedeno u sklopu financijskih projekcija) predviđeno kao pozitivno u pogledu neto dobiti i novčanog tijeka na osnovu postojeće baze igrača.

Operater, kao dio šire grupe, djeluje pod strogo dodijeljenom i primijenjenom razinom kontrole financija i upravljanja. Neki primjeri financijske kontrole koji se koriste unutar poslovanja uključuju:
• Upravni odbor operatora kao i upravljački tim osigurat će i revidirati donošenje odluka i financijske kontrole na redovnoj bazi.
• Razmjer do kojeg pojedinačni zaposlenici mogu obvezati tvrtku na bilo koji izdatak jasno je definiran u sklopu dokumenta Delegiranje ovlasti. Ovaj dokument u obzir uzima poslovanje tvrtke i detaljnije aktivnosti u situacijama kada (na primjer) agenti servisne službe mogu dodijeliti bonuse do razine izdataka za koji je potrebno odobrenje starijeg agenta.
• Većina izdataka obavlje se kroz procese nabave i naručivanja koji se odvijaju prije predavanja narudžbe za robu ili usluge i prate slijed izdataka kroz poslovanje. To je potpuno integrirano u poslovno računovodstvo.
• Različite politike poput upravljanja blagajnom i porezom usvojene su diljem grupe u svrhu kontrole sve imovine grupe.
• Grupa ima odjel za unutarnju kontrolu koji je odgovoran odboru za revizije i rizik grupe. Zadaci uključuju nadzor na financijskim i operativnim kontrolama koje se koriste unutar poslovanja.

"Sredstva korisnika iz Ujedinjene Kraljevine" znači ukupnu vrijednost sredstava korisnika iz Ujedinjene Kraljevine kod operatora uključujući, bez ograničenja: odobrena sredstva koja su uplatili korisnici iz Ujedinjene Kraljevine na stranici operatera kako bi platili ulog u ili zadovoljili naknadu za sudjelovanje u pogledu budućeg kockanja, dobitaka ili nagrada koje su korisnici iz Ujedinjene Kraljevine odabrali ostaviti kod operatera ili za koje operater još mora dostaviti korisnicima iz Ujedinjene Kraljevine i bilo koje kristalizirane, ali još uvijek neplaćane bonuse za odanost ili druge bonuse.

"Sredstva korisnika grupe" znači ukupnu vrijednost sredstava svih korisnika grupe.

Koristimo kolačiće i kolačiće treće strane kako bismo poboljšali svoje usluge, analizirali i personalizirali Vaše želje i prikazali Vam reklame. Ako nastavite pregledavati naše stranice, smatramo da prihvaćate njihovo korištenje. Postavke možete mijenjati i dodatne informacije potražiti u našoj obavijesti o kolačićima.

Pružatelj usluga na ovoj web stranici ElectraWorks Limited, posjeduje licence izdane od Vlade Gibraltara, a koje regulira gibraltarski povjerenik za igre na sreću (Gibraltar Gambling Commissioner) sukladno Zakonu o igrama na sreću (Gambling Act 2005). ElectraWorks Limited posjeduje licencu za klađenje po fiksnim koeficijentima (RGL No 051) i kasino licencu (RGL No 50) za priređivanje online igara na sreću.

Nadalje, ElectraWorks Limited posjeduje licencu povjerenstva za igre na sreću Ujedinjene Kraljevine sukladno Zakonu o igrama na sreću (licenciranje i oglašavanje) iz 2014. godine. ElectraWorks Limited posjeduje licencu br. 000-039011-R-319371-004 za priređivanje online igara na sreću u Britaniji.