Zasady dotyczące jawności

Prosimy pamiętać, że zgodnie z wymogami licencyjnymi Komisji ds. Hazardu w Wielkiej Brytanii, jesteśmy zobligowani do udzielenia informacji użytkownikom z Anglii, Szkocji, Walii oraz Irlandii Płn. ("Użytkownicy z Wielkiej Brytanii") o poziomie ochrony ich środków. Środki użytkowników przechowywane są na innych kontach, niż środki operacyjne, lecz w przypadku ogłoszenia bankructwa stanowiłyby część masy upadłościowej. Sytuacja ta spełnia wymagania Komisji ds. Hazardu na poziomie podstawowym. Kliknij tu, aby dowiedzieć się więcej: http://www.gamblingcommission.gov.uk/Consumers/Protection-of-customer-funds.aspx
Użytkownicy ci muszą potwierdzić otrzymanie niniejszej informacji i nie będą mogli skorzystać ze środków na swoich kontach do momentu potwierdzenia jej przeczytania. Zasada ta obowiązuje w następujących przypadkach: (i) jeśli użytkownik z Wielkiej Brytanii po raz pierwszy dokona wpłaty na swoje konto, (ii) jeśli użytkownik z Wielkiej Brytanii po raz kolejny dokona wpłaty na swoje konto oraz (iii) w przypadku dowolnej wpłaty, która nastąpi po zmianie w niniejszych postanowieniach.

Ani ElectraWorks Ltd (“Operator”) ani bwin.party digital entertainment plc (“Grupa”) nigdy nie znalazła się w sytuacji, w której unikałaby wypłaty wygranych lub zobowiązań finansowych. Dotyczy to wielu państw i objętych regulacjami oraz licencjami rynków, na których działa operator.

Kontrola ze strony grupy

Zarząd grupy dokonuje przynajmniej raz w miesiącu analizy osiągnięć poszczególnych działów operacyjnych na rynkach, na których działa grupa i dokonuje przydziału środków, zgodnie z zapotrzebowaniem. Nowe projekty oraz przedsięwzięcia są zasilane dużymi kwotami i dokładnie kontrolowane w fazie rozwoju. Zagadnienia dotyczące problemów z płynnością finansową są natychmiast zgłaszane zarządowi.

Grupa zawsze dba o to, aby zasoby gotówki oraz jej ekwiwalentów zawsze przekraczały zobowiązania wobec użytkowników. Stan środków Grupy na 30.06.2014 wynosił 176,7 miliona euro (141,6 miliona £), a wysokość niewykorzystanej linii kredytowej 43,7 miliona euro (35 milionów £).
Środki wszystkich użytkowników Grupy tego samego dnia wynosiły 108,6 miliona euro (87 milionów £).
Operator jest główną spółką, która zarządza środkami użytkowników w Wielkiej Brytanii oraz nadmiarem gotówki. Operator inwestuje nadmiar gotówki w bezpieczne fundusze finansowe oraz w lokaty krótkoterminowe w wiodących na rynku europejskim bankach.

Kontrola ze strony operatora

Stan kont użytkowników z Wielkiej Brytanii u operatora wynosi ok. 6,7 miliona euro (5,35 miliona £). W celu spełnienia wymogów rejestracyjnych i licencyjnych, środki w tej wysokości są deponowane na osobnym koncie. Wolne środki (różnica między stanem konta, a środkami użytkowników) będą stanowić podstawę finansową dalszej działalności operacyjnej i zgodnie z prognozą finansową w oparciu o obecną bazę klientów zysk netto oraz przypływ gotówki będą dodatnie na rynku Brytyjskim.
Operator, jako element większej grupy, działa w oparciu o kontrolę finansową oraz kontrolę zarządu. Oto klika przykładów kontroli finansowej w grupie:
• Rada oraz zarząd Operatora zapewniają stały nadzór finansowy oraz kontrolę podejmowanych decyzji.
• Poziom wydatków, które mogą zostać zatwierdzone przez pojedyncze osoby, został jasno określony w zasadach delegowania odpowiedzialności. Dokument ten bierze pod uwagę zakres działalności spółek i określa poziomy, do których np. dział obsługi klienta może przyznać bonus oraz powyżej jakiej kwoty wymagane jest potwierdzenie przez przełożonego.
• Większość zobowiązań powstaje przed złożeniem zamówień na towary i usługi. Wszystkie zamówienia realizowane są przez dział zamówień i zakupów i ściśle nadzorowane. Proces ten jest ściśle zintegrowany z księgowością grupy.
• W celu kontroli zasobów oraz majątku Grupy wprowadzono wiele wewnętrznych regulacji, np. w zakresie zarządzania majątkiem oraz zobowiązaniami fiskalnymi.
• W ramach Grupy działa wewnętrzny dział kontroli, który odpowiada przed Komisją Kontroli oraz Analizy Ryzyka. Do obowiązków tego działu należy kontrola nad działalnością finansową oraz operacyjną w Grupie.

“Środki użytkowników w Wielkiej Brytanii” to suma wszystkich środków, powierzonych Operatorowi przez użytkowników w Wielkiej Brytanii. Zawierają one między innymi: środki, wpłacone przez użytkowników w Wielkiej Brytanii, w celu wniesienia stawek lub pokrycia kosztów udziału w usługach oferowanych przez operatora w celu, także przyszłym, zagrania o nagrody i wygrane, które muszą zostać rozliczone oraz określone, lecz niewypłacone jeszcze bonusy oraz nagrody lojalnościowe.

“Środki klientów Grupy” oznaczają wszystkie środki, powierzone Grupie przez jej klientów.

Korzystamy z własnych plików cookie oraz z plików cookie stron trzecich w celu ulepszenia usług, analizy oraz dostosowania oferty do preferencji użytkownika, a także w celu wyświetlania reklam. Kontynuując korzystanie ze strony, automatycznie akceptujesz ich użycie. W Informacjach o plikach Cookie możesz zmienić ustawienia oraz dowiedzieć się więcej.

Firma ElectraWorks Limited, operator tej strony, jest posiadaczem licencji wystawionej przez rząd Gibraltaru, zgodnie z postanowieniami ustawy o hazardzie z 2005 roku oraz gibraltarskiego komisarza ds. hazardu. Firma ElectraWorks Limited otrzymała licencję na oferowanie zakładów sportowych po stałych kursach (RGL Nr 051) oraz licencję na prowadzenie kasyna (RGL Nr 50), na podstawie której może oferować hazard na odległość.
Spółka ElectraWorks Limited otrzymała także licencję, wydaną przez Komisję ds. Gier w Wielkiej Brytanii, zgodnie z Ustawą o Hazardzie, Przydzielaniu Licencji oraz Reklamach z 2014 roku. Spółka ElectraWorks Limited otrzymała licencję No. 000-039011-R-319371-004 na organizację hazardu na odległość na terenie Wielkiej Brytanii.