Declaraţie de transparenţă

Vă rugăm să aveţi în vedere că, conform condiţiilor de licenţiere ale Comisiei Jocurilor de Noroc din Regatul Unit (UK Gambling Commission), suntem obligaţi să informăm jucătorii, care utilizează Facilităţile noastre în Anglia, Scoţia, Ţara Galilor sau Irlanda de Nord ("clienţii britanici") cu privire la nivelul de protecţie acordat fondurilor clienţilor britanici. Fondurile clienţilor sunt păstrate în conturi bancare separate de alte conturi bancare ale societăţii, însă în caz de faliment ele sunt considerate ca făcând parte din activele societăţii. Această prevedere îndeplinește cerințele Comisiei pentru Jocuri de Noroc pentru segregarea fondurilor clienților la nivelul: segregare de bază. Pentru mai multe informații, faceţi click aici: http://www.gamblingcommission.gov.uk/Consumers/Protection-of-customer-funds.aspx
Vă rugăm să reţineţi că, clienţii britanici sunt solicitaţi să confirme primirea acestei declaraţii şi că noi nu vom permite clienţilor britanici utilizarea oricăror fonduri depozitate pentru jocurile de noroc, până când primirea declaraţiei nu a fost confirmată în următoarele situaţii: (i) dacă un client britanic nu a depus încă fonduri la noi, cu prima ocazie când acesta depune fonduri, (ii) dacă un client britanic a depus deja fonduri la noi, cu prima ocazie acesta depune fonduri la noi; şi (iii) cu ocazia fiecărui depozit efectuat pentru prima oară de către un client britanic, după modificarea din declaraţia noastră de transparenţă.

Nici ElectraWorks Ltd ("Operatorul"), nici altă parte din cadrul bwin.party digital entertainment plc ("Grupul") nu are antecedente în ceea ce priveşte nerespectarea îndatoririlor, ce decurg din tranzacţiile individuale a jocurilor de noroc sau orice alte obligaţii financiare. Aici sunt incluse şi activităţile Operatorului şi altor companii din cadrul Grupului de pe pieţele autorizate şi reglementate din cadrul diferitelor ţări.

Controlul Grupului

Conducerea Grupului efectuează cel puţin o evaluare lunară cu privire la performanţa diferitelor departamente operaţionale ale Grupului vizavi de pieţele pe care Grupul exploatează şi alocă resurse pentru întreprinderile care au nevoie de acestea. Investiţii de capital semnificative sunt furnizate noilor întreprinderi, iar acestea sunt monitorizate îndeaproape în faza de început. Preocupări legate de lichidităţi vor fi imediat aduse în atenţia conducerii.

Grupul asigură mereu că numerarul şi echivalentul numerarului său depăşeşte în permanenţă fondurile clienţilor Grupului. La data de 30 iunie 2014 Grupul a avut un sold de numerar în valoare de 176,7 milioane € (141,6 milioane £) şi facilităţi de credit neutilizate în valoare de 43,7 milioane € (35 de milioane £).
La aceeaşi dată, fondurile clienţilor din cadrul Grupului s-au ridicat la suma de 108,6 milioane € (87 de milioane £).
Operatorul este compania principală de trezorerie privind deţinerea fondurilor clienţilor britanici şi a surplusului de numerar al Grupului. Operatorul investeşte surplusul de numerar în fonduri de piaţă monetară de înaltă calitate şi în depozite bancare pe termen scurt la băncile europene principale.

Controlul Operatorului

Soldurile clienţilor britanici ale Operatorului s-au ridicat la suma aproximativă de 6,7 milioane € (5,35 milioane £). Pentru a îndeplini cerinţele LCCP (condiţiile de licenţă şi codurile bunelor practici), fondurile care se ridică la această sumă vor fi plasate într-un cont bancar special. Numerarul disponibil (diferenţa dintre soldurile de numerar şi fondurile clienţilor) va asigura finanţarea operaţională, deşi piaţa Marii Britanii (după cum este menţionat în cadrul proiecţiilor financiare) ar trebui să fie pozitivă pentru câştigurile nete şi fluxul de numerar conform numărului de jucători existenţi.
Operatorul, ca parte a Grupului în sens mai amplu, acţionează în conformitate cu un plan de control financiar şi de gestiune, care este alocat şi aplicat cu stricteţe. Unele exemple de controale financiare efectuate în întreprinderi includ:
• Consiliul Operatorului, precum şi o echipă de management specială, asigură şi evaluează în permanenţă controalele financiare şi cele din procesul decizional.
• În măsura în care angajaţii individuali pot determina compania la orice fel de cheltuială, este stabilit în mod clar într-un document de delegare a autorităţii (Delegation of Authority). Acest document ia în considerare activităţile companiei şi acţiunile detaliate la niveluri precum (de exemplu) agenţii Serviciului Clienţi pot acorda bonusuri până la nivelul de cheltuială pentru care este necesară aprobarea conducerii superioare.
• Majoritatea cheltuielilor sunt direcţionate prin intermediul proceselor de achiziţii şi comenzi, care au loc înaintea efectuării unei comenzi pentru bunuri sau pentru prestări servicii şi urmăreşte fluxul de cheltuieli în întreprindere. Acestea sunt pe deplin integrate în contabilitatea întreprinderii.
• Diferite politici, precum managementul trezoreriei şi taxelor, sunt adoptate de către Grup pentru a controla toate activele Grupului.
• Grupul dispune de un departament de Audit Intern robust, care raportează Comitetului de Audit şi Administrare a Riscurilor (Group’s Audit & Risk Committee). Printre sarcinile acestuia se numără supravegherea controalelor financiare şi operaţionale efectuate în cadrul întreprinderii.

"Fondurile clienţilor britanici" înseamnă valoarea cumulată a fondurilor deţinută de clienţii britanici ale Operatorului, inclusiv, dar fără a se limita la: fondurile depozitate de către clienţii britanici la Operator pentru plasarea de pariuri sau pentru acoperirea taxelor de participare în ceea ce priveşte activităţile de joc viitoare, câştiguri sau premii alese de către clienţii britanici în momentul efectuării depozitului la Operator sau care trebuie încă oferite clienţilor britanici de către Operator, sau orice primă de loialitate neplătită sau alte bonusuri.

"Group Customer Funds" (fondurile clienţilor Grupului) înseamnă valoarea cumulată a fondurilor deţinută de către toţi clienţii Grupului.

Utilizăm cookie-uri și cookie-uri de la persoane terțe pentru a ne îmbunătăți serviciile, a analiza și personaliza preferințele dvs. și pentru a vă arăta publicitate. Dacă veți continua navigarea, vom considera că acceptați utilizarea acestora. Puteţi modifica setările şi obţine informaţii suplimentare în cadrul Notificării privind modulele cookie.

ElectraWorks Limited, furnizorul acestui site, este licenţiat de guvernul din Gibraltar şi reglementat de comisarul pentru jocuri de noroc din Gibraltar (Gibraltar Gambling Commissioner) conform legii jocurilor de noroc din 2005. ElectraWorks Limited deţine o licenţă pentru pariuri la cote fixe (lic. nr. 051) şi o licenţă de casino (lic. nr. 50) pentru operarea jocurilor de noroc online.

În plus, ElectraWorks Limited este licențiată de comisia de jocuri de noroc (licențiere și publicitate) conform decretului din 2014. ElectraWorks Limited deține licența nr. 000-039011-R-319371-004 pentru jocuri operate la distanță în Marea Britanie.