Prehlásenie o vylúčení zodpovednosti

Upozorňujeme, že na základe licenčných podmienok komisie Spojeného kráľovstva (UK) pre hazardné hry sme povinní informovať hráčov, ktorí sú užívateľmi našich zariadení v Anglicku, Škótsku, Walese alebo Severnom Írsku (“Zákazníci UK”) ohľadne ochrany prostriedkov zákazníkov UK. Prostriedky zákazníkov sú držané na bankových účtoch oddelene od obchodných bankových účtov, avšak tieto tvoria časť imania prevádzky v prípade insolventnosti. Toto spĺňa podmienky komisie Spojeného kráľovstva pre hazardné hry pre oddelenie prostriedkov zákazníka na úrovni: základná segregácia. Tu nájdete bližšie informácie http://www.gamblingcommission.gov.uk/Consumers/Protection-of-customer-funds.aspx. Chceme Vás upozorniť, že zákazníci UK musia potvrdiť prijatie tohto prehlásenia o poskytnutí informácií a zákazníkom UK nepovolíme použiť žiadne vložené prostriedky na gambling, až kým prijatie týchto informácií nie je potvrdené, týkajúc sa každej z nasledujúcich situácií: (i) ak zákazník UK ešte u nás neuskutočnil platbu, pri prvej príležitosti, keď ju uskutoční, (ii) ak zákazník UK uskutočnil predchádzajúcu platbu, pri ďalšej možnej príležitosti, pri ktorej ju uskutoční; a (iii) pri príležitosti akejkoľvek ďalšej platby zákazníkom UK, ktorá je prvou od prípadnej zmeny nášho prehlásenia o poskytovaní informácií.


Ani ElectraWorks Ltd (“Prevádzkovateľ”), či už ktorákoľvek ďalšia širšia súčasť bwin.party digital entertainment plc (“skupina”) nemá žiadne nesplnené záruky vychádzajúce z jednotlivých gamblingových transakcií alebo akýchkoľvek iných finančných záväzkov. Toto sa týka aj miest, kde prevádzkovateľ a iné spoločnosti skupiny uskutočňujú operácie v rámci rôznych licencovaných a regulovaných krajín.

Kontrola skupiny

Manažment skupiny sa minimálne zaväzuje uskutočňovať mesačný prehľad prevádzky skupiny a jej rôznych divízií naprieč trhmi, kde operuje a alokuje zdroje tým prevádzkam, ktoré ich potrebujú. Novým prevádzkam je poskytovaný na začiatok značný kapitál a tieto sú prísne pri svojom rozbehu monitorované. Prípadné obavy z likvidity sú okamžite prednesené manažmentu.

Skupina vždy garantuje, že jej hotovosť a ekvivalenty hotovosti vždy presahujú prostriedky zákazníkov skupiny. K 30. júnu 2014 mala skupina stav hotovostných prostriedkov vo výške 176.7 miliónov € (141.6 miliónov £) a nevybrané kreditné prostriedky vo výške 43.7 miliónov € (35 miliónov £).
Prostriedky zákazníkov naprieč skupinu boli v rovnakom dátume vo výške 108.6 miliónov € (87 miliónov £).
Prevádzkovateľ je hlavným pokladníkom spoločnosti disponujúc prostriedkami zákazníkov VB a prebytočnou hotovosťou skupiny. Prevádzkovateľ investuje svoju nadbytočnú hotovosť do vysoko kvalitných peňažných prostriedkov na trhu a krátkodobo viazaných bankových vkladov u vedúcich európskych bánk.

Kontrola prevádzkovateľa

Stavy prostriedkov zákazníkov operátora vo VB sa pohybovali v odhadovanej výške 6.7 miliónov € (5.35 miliónov £). Na splnenie požiadavkov LCCP, prostriedky v tejto sume budú uložené na určený bankový účet. Voľná hotovosť (rozdiel medzi stavmi hotovostných prostriedkov a prostriedkami zákazníkov) poskytne prvotné financovanie prevádzky, aj keď trh vo VB (ako bolo uvedené vo finančných prognózach) má byť pozitívny ohľadne čistých ziskov a cash flow vychádzajúc z existujúcej hráčskej základne.

Prevádzkovateľ, ako širšia súčasť skupiny, prevádzkuje pod prísne alokovanou a aplikovanou úrovňou finančnej a manažérskej kontroly. Niekoľko príkladov zaužívanej finančnej kontroly v rámci prevádzky zahŕňa:
• Dozornú radu prevádzkovateľa ako aj špeciálny tím manažérov, ktorý pravidelne zaistí a preverí uskutočňovanie rozhodnutí a taktiež finančných kontrol.
• Rozsah, v rámci ktorého môžu jednotliví zamestnanci povoliť spoločnosti akékoľvek výdavky je jasne určený v dokumente o delegovaní právomoci. Tento dokument berie do úvahy operácie spoločnosti a definuje kroky na úrovniach, akými sú (napríklad) situácie, keď pracovník zákazníckeho servisu môže udeliť bonusy v rámci úrovne výdavkov, pre ktoré je potrebný súhlas vyššieho manažmentu.
• Väčšina výdavkov prebieha cez objednávkové procesy dodávania a nákupov, ktoré vznikajú pred podaním objednávky na produkty alebo služby a sledujú priebeh výdavkov naprieč prevádzkou. Toto je plne integrované v účtovnictve spoločnosti.
• Naprieč spoločnosťou sú aplikované rôzne pravidlá ohľadne manažmentu prostriedkov a daní, aby bola zabezpečené kontrola všetkých jej aktív.
• Skupina disponuje robustným oddelením pre interný audit, ktoré je podriadené výboru spoločnosti pre audit a riziko. K jeho úlohám sa radí dohľad nad finačnou a operačnou kontrolou v rámci spoločnosti.

“Prostriedky zákazníkov VB” predstavujú nahromadenú hodnotu prostriedkov ako kredit zákazníkov VB a prevádzkovateľa vrátane, bez obmedzenia: nárokovaných prostriedkov uložených zákazníkmi VB u prevádzkovateľa za účelom poskytnutia podielov v, alebo splnenia účastníckych poplatov pri budúcom gamblingu, výhrach alebo výherných cenách, ktoré si zákazníci VB vybrali ponechajúc ich ako vklad u prevádzkovateľa alebo za ktoré sa musí prevádzkovateľ ešte zákazníkom VB ešte zodpovedať a akékoľvek konkrétne, ale ešte nevyplatené podiely alebo iné bonusy.

“Prostriedky zákazníkov skupiny” predstavujú nahromadenú hodnotu prostriedkov ako kredit všetkých zákazníkov skupiny.

Cookies a cookies tretích strán používame na vylepšenie našich služieb, analýzu a personalizáciu Vašich preferencií a pre zobrazenie reklám. Ak budete pokračovať v navigácii, potom zvážte akceptovanie ich používania. V našej rubrike Oznámenie o súboroch cookies môžete zmeniť nastavenia a získať ďalšie informácie.

Poskytovateľom tejto webstránky je spoločnosť ElectraWorks Limited, ktorá je licencovaná vládou Gibraltáru a regulovaná je gibraltárskym komisárom pre hazardné hry v súlade so zákonom o hazardných hrách (Gambling Act 2005). ElectraWorks Limited bola udelená licencia na fixné kurzy (RGL No. 051) a kasínová licencia (RGL N0. 50) na prevádzku diaľkového gamblingu.

Ďalej disponuje ElectraWorks Limited licenciou UK Gambling Commission (komisie Veľkej Británie pre hazardné hry) v súlade s Gambling (Licensing and Advertising) Act 2014 (zákonom o gamblingu (licencie a reklamy) 2014). ElectraWorks Limited obdržal licenciu č. 000-039011-R-319371-004 na prevádzku diaľkového gamblingu v Británii.