Pozabil/a sem geslo
Pozabil/a sem geslo
Pozabil/a sem geslo
Kako lahko zaprem ali ponovno odprem svoj račun?
Kako lahko zaprem svoj račun?
Zakaj je moj račun zaprt?
Pozabil/a sem geslo
Pozabil/-a sem geslo, a nimam dostopa do svojega registriranega e-naslova.
Kako lahko odblokiram svoj račun, če vnesem napačno geslo?
Imate dodatna vprašanja glede dostopa do računa?
Kako ponastavite svoje geslo

Če imate dostop do registriranega e-naslova:
Preprosto lahko določite novo geslo, tako da tukaj zahtevate e-sporočilo za ponastavitev gesla. Vnesite svoj e-naslov in datum rojstva ter kliknite "Pošlji".

Če nimate dostopa do registriranega e-naslova ali se ga ne spomnite:
Kliknite tukaj in ugotovite, kako lahko spremenite svoj e-naslov in ponstavite svoje geslo.

Potrebujete dodatno pomoč?

Potrebujete dodatno pomoč v zvezi z računom? Obiščite naše strani za Pomoč, kjer lahko najdete dodatne informacije glede prijave v bwin računu.

Še niste prijavljeni?