Meddelande om informationsplikt

Observera att vi, enligt licensvillkor som fastställts av den brittiska spelkommissionen UK Gambling Commission, är skyldiga att informera spelare som använder våra tjänster i England, Skottland, Wales och Nordirland (kunder i Storbritannien, UK-kunder) om hur deras tillgångar skyddas. Kundernas tillgångar förvaras på bankkonton som hålls separerade från andra företagskonton men kan komma att utgöra en del av företagets tillgångar i händelse av bristande betalningsförmåga. Detta är i enlighet med Gambling Commissions krav på segregering av kundmedel enligt den lägsta kravnivån Basic. Klicka här för mer information: http://www.gamblingcommission.gov.uk/Consumers/Protection-of-customer-funds.aspx. Observera att kunder i Storbritannien (UK-kunder) måste bekräfta mottagande av detta meddelande om informationsplikt och att vi inte tillåter UK-kunder att använda penningmedel som betalats in i spelsyfte förrän mottagande bekräftats vid varje följande tillfälle: (i) Om en UK-kund ännu inte gjort en insättning av penningmedel hos oss: Vid första tillfälle då UK-kunden gör en insättning av penningmedel. (ii) Om en UK-kund redan gjort en insättning av penningmedel hos oss: Vid nästa enskilda tillfälle som UK-kunden gör en insättning av penningmedel. (iii) Vid eventuell efterföljande insättning som en UK-kund gör och som är den första efter en införd ändring i vårt meddelande om informationsplikt.


Varken ElectraWorks Ltd (Ägaren) eller annan part i det större bwin.party digital entertainment plc (Koncernen) har en historik som visar på att skyldigheter som uppstår vid enskilda speltransaktioner eller andra ekonomiska förpliktelser försummats. Detta inbegriper fall där ägaren och andra företag i koncernen bedriver verksamhet i reglerade länder med bestämmelser om licensiering.

Koncernens kontroll

Koncernledningen granskar minst varje månad olika verksamhetsdelar på marknader där koncernen är verksam och tilldelar resurser till sådan verksamhet där behov finns. Betydande kapitalinvesteringar görs i nya företag och dessa övervakas på nära håll under uppstartsfasen. Eventuella likviditetsproblem rapporteras omedelbart till ledningen.

Koncernen säkerställer att dess kassa och likvida medel alltid överskrider koncernkundernas tillgångar. Den 30 juni 2014 uppgick koncernens kassabehållning till 176,7 miljoner euro (141,6 miljoner pund) och outnyttjade kreditmöjligheter till 43,7 miljoner euro (35 miljoner pund).
Kundernas tillgångar i koncernen uppgick samma datum till 108,6 miljoner euro (87 miljoner pund).
Ägaren är övergripande ansvarig för UK-kundernas tillgångar och för koncernens överskott av likvida medel. Ägaren investerar sitt överskott i högkvalitativa penningmarknadsfonder och kortfristiga bankplaceringar hos ledande europeiska banker.

Ägarens kontroll

UK-kundernas saldon hos ägaren uppgår totalt till ca 6,7 miljoner euro (5,35 miljoner pund). I syfte att uppfylla licenskrav och förfaranderegler (LCCP, Licence Conditions and Code of Practice) kan tillgångar som uppgår till detta belopp placeras på ett särskilt bankkonto. Fria medel (skillnaden mellan kassatillgångar och kunders tillgångar) kan täcka initial finansiering av verksamheten även om UK-marknaden (vilket konstateras i ekonomiska prognoser) förväntas vara positiv när det gäller nettointäkter och kassaflöde baserat på befintligt spelarunderlag.

Ägaren, som ingår i en större koncern, bedriver verksamhet enligt en strikt tilldelad och tillämpad nivå av ekonomisk och förvaltningsmässig kontroll. Några exempel på ekonomiska kontroller i verksamheten:
• Ägarens styrelse och ledningsgrupp säkerställer och granskar fortlöpande beslutsfattande och ekonomisk kontrollverksamhet.
• Omfattningen enligt vilken enskilda anställda kan förorsaka bolaget utgifter framgår tydligt i delegeringsdokument om beslutanderätt. I dokumentet beaktas företagets verksamhet med detaljerade uppgifter om bland annat upp till vilka nivåer kundtjänstpersonal kan tilldela bonusar och för vilka utgiftsnivåer ett godkännande av överordnad krävs.
• Majoriteten av utgifterna styrs enligt processer för anskaffning och inköp som skapas innan en vara eller tjänst beställs och utgiftsflödet kan på så sätt spåras i verksamheten. Processerna är helt integrerade i verksamhetens internredovisning.
• Olika policydokument om kassa- och skatteförvaltning har antagits i hela koncernen i syfte att kontrollera koncernens samtliga tillgångar.
• Koncernen har en avdelning som arbetar med internrevision och som rapporterar till koncernens revisions- och riskkommitté. I avdelningens uppgifter ingår att granska befintliga ekonomiska och förvaltningsmässiga kontroller av verksamheten.

UK-kunders penningmedel är det totala värdet av penningmedel som UK-kunden har till godo hos ägaren inklusive, men utan begränsning: penningmedel som UK-kunden betalat till ägaren i syfte att användas som insatser i, eller för att täcka deltagaravgifter för, kommande spelaktiviteter, vinster eller priser som UK-kunden valt att betala till ägaren eller som ägaren ska redovisa på UK-kundens konto och eventuella utkristalliserade men ännu inte utbetalade lojalitets- eller andra bonusar.

Koncernkunders penningmedel är det totala värdet av penningmedel som koncernens kunder har till godo i koncernen.

Vi använder cookies och tredjepartscookies för att kunna förbättra våra tjänster, analysera och anpassa innehåll efter dina önskemål och för att kunna visa reklam. Om du fortsätter att använda sidan tolkar vi det som att du accepterar cookies. Du kan ändra inställningarna och få mer information i vårt Cookie-Meddelande.

ElectraWorks Limited, som tillhandahåller den här webbplatsen, är licensierat av regeringen i Gibraltar och övervakas av Gibraltar Gambling Commissioner enligt spellagen Gambling Act 2005. ElectraWorks Limited har en licens för fasta odds (RGL nr 051) och en kasinolicens (RGL nr 50) avseende driften av fjärrspel.

Därutöver är ElectraWorks Limited licensierat av Gambling Commission i Storbritannien enligt spellagen Gambling (Licensing and Advertising) Act 2014. ElectraWorks Limited har tilldelats licens No. 000-039011-R-319371-004 avseende driften av fjärrspel i Storbritannien.