Weryfikacja wieku/tożsamości

Wszyscy operatorzy, podlegający regulacjom prawnym, są zobowiązani do przeciwdziałania kradzieży tożsamości, oszustwom oraz do weryfikacji wieku użytkowników.

Ze względu na wymóg weryfikacji tożsamość wszystkich użytkowników, proces zostaje przeprowadzony w momencie, kiedy wszystkie nowe konta są zarejestrowane. Weryfikacja dokonywana jest także okresowo w trakcie korzystania z konta. W ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić, że posiadane przez nas dane są prawidłowe i aktualne. Do momentu zakończenia weryfikacji, użytkownicy nie mogą dokonywać wpłat, wnosić zakładów i korzystać z naszej oferty hazardowej (przy użyciu prawdziwych lub wirtualnych pieniędzy).

W większości przypadków weryfikacja odbywa się w pełni automatycznie, a dodatkowe informacje są konieczne w odosobnionych przypadkach. We wspomnianych przypadkach weryfikacja jest przeprowadzana przez certyfikowane firmy, zajmujące się potwierdzaniem tożsamości. Być może zostaniesz poproszony o przesłanie kopii dokumentów.

Zależnie od rodzaju weryfikacji możliwe jest konieczne przesłanie poniższych rodzajów dokumentów.

 • Aktualne prawo jazdy ze zdjęciem (zgodność adresu)
 • Aktualny paszport (tylko strona ze zdjęciem)
 • Aktualny dowód osobisty (obie strony)
 • Wyciąg z konta bankowego lub oszczędnościowego (wystawiony w przeciągu ostatnich 3 miesięcy)
 • List wystawiony przez instytut karty kredytowej/debetowej lub pre-paid (wystawiony w przeciągu ostatnich 3 miesięcy)
 • Rachunek za media, – np. telefon komórkowy, wodę, gaz, energię elektryczną (wystawiony w przeciągu ostatnich 3 miesięcy)
 • Rachunek za podatek lokalny (wystawiony w aktualnym roku podatkowym)
 • Naliczenie podatku dochodowego (wystawione w przeciągu ostatnich 12 miesięcy)
 • Umowa najmu (wystawiona w przeciągu ostatnich 12 miesięcy)
 • Potwierdzenie kredytu hipotecznego
 • Zaświadczenie ubezpieczenia samochodu, domu, telefonu komórkowego (wystawione w przeciągu ostatnich 12 miesięcy)
 • Oficjalne zaświadczenie przyjęcia lub dopuszczenia na studia (wystawione w przeciągu ostatnich 12 miesięcy)
 • Potwierdzenie zamówienia (wystawione w przeciągu ostatnich 3 miesięcy)
 • Umowa o pracę lub zaświadczenie wypłaty z widocznym adresem (wystawione w przeciągu ostatnich 3 miesięcy)
 • Akt ślubu
 • Potwierdzony jednostronny akt prawny

Dokumenty mogą zostać przesłane bezpiecznie przez naszą stronę lub wysłane pocztą elektroniczną do odpowiedniego Działu obsługi klienta.

Poza podstawową weryfikacją, konieczne mogą okazać się także dodatkowe informacje, zależne od wielu czynników, np. wpłacanych na konto kwot.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania danych, koniecznych do weryfikacji, prosimy zapoznać się z naszymi Ogólnymi warunkami handlowymi.

Podlegamy regulacjom Gibraltarskiej Komisji ds. Hazardu oraz Brytyjskiej Komisji ds. Hazardu.