Odpowiedzialna gra

Polityka firmy

Przewodnią zasadą kampanii bezpiecznej gry, Changing for the Bettor, jest zajęcie przez nas miejsca na rynku jako operator gier z najlepszą ofertą oraz cieszący się najwyższym zaufaniem klientów na całym świecie. Strategia opiera się na 7 filarach;

  • Zrozumienie problemu i najlepsze rozwiązania –ogłosiliśmy 5-letni projekt o wartości wielu milionów dolarów przeprowadzany wraz z sekcją ds. uzależnień Cambridge Health Alliance, jednostką edukacyjną Harvard Medical School.
  • Edukacja osób z grona kluczowych klientów –łącznie z wdrażaniem programów edukacyjnych przy pomocy organizacji charytatywnych na rzecz hazardu oraz kampaniami uświadamiającymi prowadzonymi w szkołach.
  • Promowanie odpowiedzialnego podejścia do hazardu –prowadząc branżę we wprowadzaniu odpowiedzialnych kampanii marketingowych.
  • Wsparcie użytkowników –wykorzystanie algorytmów kontrolnych w celu zapobiegania szkodliwym skutkom hazardu.
  • Koszty i fundusze dla potrzebujących –zwiększając 10-krotnie dotacje na badania, edukację oraz terapie związane z problemem hazardu, z 0,1% do 1% dochodu z gier brutto.
  • Wprowadzenie odpowiedzialnej linii produktów –planując bardziej odpowiedzialne zasady projektowania i tworzenia produktów.
  • Wprowadzenie zmian w zakresie kultury hazardu –zapewniając, że bezpieczniejsze podejście do hazardu stanowi wsparcie dla wszystkich aspektów branży
Aktualizacja informacji: February 2020