Spravodlivosť systému

Férový a spravodlivý priebeh hier a výplat zabezpečujeme pravidelnou analýzou herných výsledkov. Nezávislé audity výsledkov hier (výstupné údaje) vykonáva nezávislé skúšobné laboratórium. Pre výstupy z hier existujú dva typy auditov: Výpočet návratnosti hráčovi (RTP - Return To Player) a výstup analýzy generátora náhodných čísiel (RNG - Random Number Generator) vychádzajú zo skutočných údajov o hrách z hracích serverov.

- Výpočet návratnosti hráčovi (RTP): audity prebiehajú pre všetky kasínové hry a zaručujú hráčom čo najväčšie priblíženie k ich definovaným teoretickým očakávaniam. Celkové stávky a výhry každej hry/druhu hier sú vypočítané po extrahovaní relevantných údajov z hracích protokolov/záznamov. Potom sa vypočítajú aktuálne RTP (percentá aktuálnych celkových výhier k stávkam na každú hru/druh hry). Skutočné RTP kartových hier sa porovnáva s teoretickou návratnosťou hráčovi. Vypočítava sa tiež celková návratnosť hráčovi pri všetkých hrách.

- Výstupné analýzy generátora náhodných čísiel (RNG - Random Number Generator): audity sa vo všeobecnosti uskutočňujú pri všetkých hrách pre viacerých hráčov s kartami, kockami a loptičkami v záujme zabezpečenia pretrvávajúcej náhodnostikariet/kociek/loptičiek. Napríklad pri audite RNG pokerových hier sú balíčky rozdaných kariet extrahované zo záznamov hier a skutočná pravdepodobnosť rôznych udalostí, súvisiacich s hrou (napr. Royal flush, Straight flush, blackjack krupiéra, blackjack hráča) sa vypočíta a porovná s teoretickou pravdepodobnosťou. Skutočné rozdanie kariet rôznych hodnôt a farieb sa rovnako vypočítava a porovnáva s teoretickou pravdepodobnosťou. Podobné analýzy sa robia aj v prípade hier s kockami a loptičkami s istým počtom kontrol zmysluplnosti v záujme zabezpečenia konzistencie a úplnosti údajov, získaných zo záznamov o hrách.

Tieto audity prebiehajú každý mesiac a správy sú uverejňované na tejto stránke. Audity RTP a RNG poskytujú hráčom dodatočnú istotu o tom, že hry podliehajú externej kontrole a z tohto dôvodu zostávajú férové a spravodlivé.

Správy o výstupoch z analýzy údajov pokerových RNG, kasínových RTP a Blackjacku, dostupné na tomto portáli, sú uverejnené len v anglickom jazyku.

Posledné mesačné správy

Mesačné správy RTP pre Casino Jackpot

Mesačné správy RNG pre Poker a Blackjack

Archív

Vo veciach, týkajúcich sa prehľadu archívu sa obráťte, prosím, na zákaznícky servis.