Zodpovedná hra

Ďalšie zdroje pomoci a podpory

Iné zdroje pomoci

Zákazníci a rodinní príslušnici, u ktorých vyskytujú problémy s hazardom, by mali vyhľadať pomoc. Ak sa potrebujete s niekým porozprávať o Vašom probléme, alebo probléme niekoho iného, prosím, kontaktujte ktorékoľvek z dolu uvedených:

Gamblingová terapia

Gamblingová terapia poskytuje online podporu a poradenstvo vo viacerých jazykoch. Pre viac informácií, navštívte GamblingTherapy.org

Gamblers Anonymous

Toto je združenie ľudí, ktorí zdieľajú svoje skúsenosti, silu a nádej medzi sebou, že môžu svoj spoločný problém vyriešiť a pomôcť tak ostatným s rehabilitáciou ich problémom s hazardom. Medzinárodný abecedný zoznam mieste, kde sa stretnutia konajú môžete nájsť tu


Táto stránka bola naposledy zrevidovaná a aktualizovaná: June 2020