Лимит на загуба и таван за депозиране

Лимитите на загуба и таваните за депозиране се прилагат, за да помагат хазартът да бъде финансово достъпен.


Възможно е да поставим месечни или акумулиращи лимити на вашия акаунт въз основа на определено поведение при харчене или нива на загуба.


Какво представлява лимитът на загуба?


Лимитът на загуба се изчислява, като се вземат общите ви депозити минус общите тегления за определен период.


Месечните лимити на загуба се зануляват на първо число от всеки календарен месец. Годишните лимити на загуба се прилагат върху период от 12 последователни месеца.


Какво представлява таванът за депозиране?


Таванът за депозиране е максималната сума, която можете да депозирате в рамките на даден период от време. Вашето потребление за таван за депозиране се изчислява, като всичките ви депозити през този период се събират.


Месечните тавани за депозиране се зануляват на първо число от всеки календарен месец. Годишните тавани за депозиране се прилагат върху период от 12 последователни месеца.


Каква е разликата между таван за депозиране и лимит на загуба?


Таванът за депозиране взема предвид само вашите депозирания, докато лимитът на загуба се базира на депозитите минус тегленията.


Тези лимити само за моя акаунт bwin ли са приложими?


bwin е част от Entain Group, която е една от най-големите корпорации за хазарт в света. В зависимост от причината за лимитите, те може да се прилагат и за всички компании и марки на Entain.


Кои компании може да бъдат включени в моите лимити?


Компаниите на Entain, които може да бъдат включени във вашите лимити, са следните:

Ние се стремим да идентифицираме акаунтите, които имате в рамките на Entain Group, въз основа на съвпадение на личната ви информация, предоставена във всички регистрирани акаунти Entain Group. Ако не виждате всички свои акаунти в секцията "Лимит на загуба" във "Моят акаунт", моля свържете се с нас, за да прегледаме и обновим вашата информация.


Мога ли да увелича лимитите си?


Да, можете да подадете заявка за увеличаване на лимитите ви, като попълните лесен въпросник.


Какво означава финансово достъпна игра?


Ние насърчаваме своите клиенти да залагат само със суми, които могат да си позволят. Понякога извършваме дискретни проверки, когато имаме основание да подозираме, че даден клиент може би харчи повече, отколкото може да си позволи. Ако от тези проверки стане ясно, че може да е необходима намеса, е възможно да ограничим депозитите и да поискаме от клиента повече информация чрез кратък въпросник.


Как се различават тези лимити от стандартния лимит за депозиране?


Лимитите на загуба и таваните за депозиране се прилагат от системата на bwin въз основа на определени поведения и нашата оценка за капацитета за харчене. Единственият начин да ги увеличите е чрез директна заявка. Лимитите за депозиране се задават от клиента, за да ограничи харченето си допълнително. Можете да зададете максимален дневен, седмичен и/или месечен лимит за депозиране от „Моят акаунт“.


Мога ли да получавам бонуси и да участвам в промоции, докато имам тези лимити?


Да, ще можете да се възползвате от бонуси и промоции, но няма да можете да депозирате над сумата на вашия лимит.


Подлагате ли ме на кредитна проверка?


Ние не извършваме кредитни проверки на клиентите. Използваме обаче данни от агенции за кредитна информация като TransUnion и Experian, заедно с други данни, така че да ви осигурим по-безопасно участие в хазартни дейности, които можете да си позволите.


Как ще се отрази това на кредитното ми досие?


Извършваните от нас проверки за финансова достъпност на хазарта не представляват пълни кредитни проверки и следователно няма да фигурират в никакви регистри, видими от други фирми. Вие обаче ще можете да виждате тази информация в своето кредитно досие. Това ще ви даде възможност да следите кои компании са извършили проверка, но няма да има ефект върху кредитната ви оценка при бъдещи кандидатствания.